Regionální muzeum Kladrubska

je místem setkávání všech, kdo mají zájem o kulturu a udržení paměti regionu. Staráme se o vzdělávání, zážitky i pobavení.

Profesionální prací, pozitivním přístupem k návštěvníkovi a s úctou k fenoménům regionu Kladrubska přispíváme k předávání historického odkazu dalším generacím. Spolupracujeme s odbornými institucemi, organizacemi, spolky a veřejností, abychom uchovali kulturně-historické dědictví Kladrubska.

Pronájem sálu: Informace o podmínkách pronájmu sálu Vám sdělíme na vyžádání.

Pronájem výstavního systému: Informace o podmínkách pronájmu výstavního systému Vám sdělíme na vyžádání.