Stálé expozice

Historie Kladrub

Tato nejrozsáhlejší expozice je věnována devítisetleté historii Kladrub. Jsou zde zmapovány a popsány dějiny od dob založení kláštera v roce 1115 do r. 1945. Vystavované exponáty nalezené v okolí Kladrub byly zapůjčeny Západočeským muzeem v Plzni. Dále je zde část věnovaná osobnostem spjatým s historií Kladrub. Nejzajímavější a nejatraktivnější částí této expozice je 3D model Kladrub z roku 1843, na který se technikou videomapingu promítá průběh největšího požáru v kladrubské historii.

Objekty pevnostního systému na Kladrubsku

Expozice byla připravena ve spolupráci s Muzeem československého opevnění, najdete zde exponáty dokládající technologii budování lehkých opevnění. Dozvíte se informace o objektech v okolí Kladrub, včetně tipů na výlety.

Norimberská cesta

Na dvou velkoformátových tabulích je znázorněna trasa Norimberské zemské stezky, významné středověké obchodní cesty, a její vývoj.

Tematické výstavy

Za časů našich babiček

Zde jsou vystavovány předměty z domácností našich babiček, kuchyňské náčiní, hračky, vybavení tesařské dílny… Předměty byly zapůjčeny či darovány obyvateli z různých míst Tachovska. Námět a realizace výstavy – Marcela Hlaváčová a babička Slávka, malby – Václav Balík.

Místo činu - kriminalistické metody hravě a Cesta do pravěku - výtvarná díla žáků ZUŠ
(od 16. 6. 2017)

Proběhnuvší výstavy

Nepraktovy hanbaté eskapády - kresby a Hříšné opojení - parfémy (24. 3. - 10. 6. 2017)

sochy Vítězslav Netrval, sochy a obrazy Oldřich Krsička (28. 1. - 17. 2. 2017)

Betlémy (18.11. 2016 - 6.1. 2017)

Karel IV. (18.11. 2016 - 6.1. 2017)

Zlatou stezkou z Prahy do Norimberka (7 - 11/ 2016)

Tahem pera - výstava slabikářů (23.9. - 6.11. 2016)

Strašidla Jiřího Wintera Neprakty (23.9. - 6.11. 2016)

Z pohádky do pohádky (27.5. - 11.9. 2016)

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti Tachovska (8 - 9 / 2016)

Přes čočky (8. 4. - 8. 5. 2016)

Velikonoce (11. 3. - 27. 3. 2016)

Andělé (27. 11. 2015 - 10. 1. 2016)

Od hlíny ke stojanu (1. 7. - 25. 10. 2015)

Výstava FOTOGRAFIE - Kristýna Reisnerová (21. 8. - 27. 9. 2015)

Pojď do světa fantazie - MŠ (7 - 8 / 2015)