Stálé expozice

Historie Kladrub

Tato nejrozsáhlejší expozice je věnována devítisetleté historii Kladrub. Jsou zde zmapovány a popsány dějiny od dob založení kláštera v roce 1115 do r. 1945. Vystavované exponáty nalezené v okolí Kladrub byly zapůjčeny Západočeským muzeem v Plzni. Dále je zde část věnovaná osobnostem spjatým s historií Kladrub. Nejzajímavější a nejatraktivnější částí této expozice je 3D model Kladrub z roku 1843, na který se technikou videomapingu promítá průběh největšího požáru v kladrubské historii.

Objekty pevnostního systému na Kladrubsku 

Expozice byla připravena ve spolupráci s Muzeem československého opevnění, najdete zde exponáty dokládající technologii budování lehkých opevnění. Dozvíte se informace o objektech v okolí Kladrub, včetně tipů na výlety.

Norimberská cesta 

Na dvou velkoformátových tabulích je znázorněna trasa Norimberské zemské stezky, významné středověké obchodní cesty, a její vývoj.

Tematické výstavy

Za časů našich babiček

Zde jsou vystavovány předměty z domácností našich babiček, kuchyňské náčiní, hračky, vybavení tesařské dílny… Předměty byly zapůjčeny či darovány obyvateli z různých míst Tachovska. Námět a realizace výstavy – Marcela Hlaváčová a babička Slávka, malby – Václav Balík.

Jiří Winter Neprakta - Vtipy nejen z Dikobrazu, Václav Kořínek - Obrazy (od 27. 4. 2018)

Sběratelská autíčka (od 16. 3. 2018)

Proběhnuvší výstavy

Kladrubsko a Plzeňsko na starých pohlednicích (16. 3. - 22. 4. 2018)

Kouzlo fotografie (9. 2. - 11. 3. 2018)

Svět panenek (9. 2. - 11. 3. 2018)

Design vinylu (24. 11. - 4. 2. 2017)

Hračky (24. 11. - 4. 2. 2017)

Fotoinformel a fotografika - Eva Hubatová, Síla tahu - Kateřina Karasová (od 22. 9. 2017)

Žena a šperk - ze sbírky Hany Štollové (od 22. 9. 2017)

Místo činu - kriminalistické metody (16. 6. - 8. 9. 2017)

Cesta do pravěku - práce dětí ZUŠ (16. 6. - 8. 9. 2017)

Nepraktovy hanbaté eskapády - kresby (???)

Hříšné opojení - parfémy (???)

Sochy - Vítězslav Netrval, sochy a obrazy - Oldřich Krsička (28. 1. - 17. 2. 2017)

Betlémy (18. 11. 2016 - 6. 1. 2017)

Karel IV. (18. 11. 2016 - 6. 1. 2017)

Zlatou stezkou z Prahy do Norimberka (červenec - listopad 2016)

Tahem pera - výstava slabikářů (23. 9. - 6. 11. 2016)

Strašidla Jiřího Wintera Neprakty (23. 9. - 6. 11. 2016)

Z pohádky do pohádky (27. 5. - 11. 9. 2016)

Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti Tachovska (srpen - září 2016)

Přes čočky (8. 4. - 8. 5. 2016)

Velikonoce (11. 3. - 27. 3. 2016)

Andělé (27. 11. 2015 - 10. 1. 2016)

Od hlíny ke stojanu (1. 7. - 25. 10. 2015)

Výstava FOTOGRAFIE - Kristýna Reisnerová (21. 8. - 27. 9. 2015)

Pojď do světa fantazie - MŠ (červenec - srpen 2015)