Historie muzea

Pár slov o budově muzea...

Dnes sídlí v budově s č.p. 90 na kladrubském náměstí Regionální muzeum Kladrubska, mnozí zde pamatují cukrárnu či sál kina, někteří zavzpomínají, jak zde trávili školní léta... Vezměme to pěkně popořádku!

Tato budova byla postavena po velkém požáru roku 1843, při kterém shořela většina kladrubských stavení - tedy i stará škola, která v těchto místech stávala dříve. S výstavbou se započalo roku 1850, stavitelem byl Wenzel Hild ze Zálezel a cena za stavbu činila 5 700 zlatých, na jaře roku 1852 byla budova dostavěna a obecná škola se mohla otevřít.

Za druhé světové války byl provoz školy omezen a později dokonce zastaven, protože v budově sídlili němečtí vojáci. Od padesátých let 20. století byla budova používána jako místní kino a kulturní sál. Zároveň zde byla v přízemí školní jídelna a v patře několik tříd prvního stupně základní školy.

3. května 1958 byla budova vyhlášena kulturní památkou Národním památkovým ústavem.

Další osudy této budovy byly následující, v 90. letech zde sídlil podnik OZ VAKUS (Výpočetní a kontrolní ústředna spojů). Budovu jako své zázemí a také sál pro své představení využívali herci Kladrubské divadelní společnosti. Další prostory byly svého času využívány například jako klubovna hasičů.

Roku 1991 si v přízemí zřídila cukrárnu Hana Zdvihalová, cukrárna zde sídlila až do rekonstrukce v roce 2013.

V letech 2011 - 2013 musela být zrekonstruována střecha a také některé stěny budovy kvůli napadení dřevomorkou. V období 2013 - 2015 prošly rozsáhlou rekonstrukcí vnitřní prostory a Regionální muzeum Kladrubska pomalu získávalo svůj současný vzhled. Následně se instalovaly expozice a 20. 6. 2015 mohlo být muzeum slavnostně otevřeno.

Budování muzea

Slavnostní otevření - 20. 6. 2015